HTML teglar izohi

HTML(HyperText Markup Language)

<html>
<!DOSTYPE HTML PUBLIC «-//W3C//DTD HTML 4.0//EN»> – prolog
<head> – bosh qismi
<title> – sarlavha
<body> – asosiy(tana) qismi
<h1>…<h6> – zagolovoklar
<p> – abzats(maxsus)
align atributi: left, center, right
Ko’rinishi:
<Hx align=”left,center,right”> … </Hx> x=1..6
<p align=”left,center,right”> … </p>
<b> – qalin shrift
<i> – kursiv shrift
<u> – tagiga chizib yozish
<big> – standart(katta) shrift
<small> – standart(eng kichik) shrift
<strike> – yozuvning o’rtasiga chizish(gorizontal)
<sub> – indexga yozish
<sup> – darajaga yozish
<tt> – maxsus shrift
<font> – shriftni tog’rilash:
Ko’rinishi:
<font face=»shrift nomi» size=»shrift o’lchami» color=»#Rang kodi» yoki «Rang nomi(inglizcha)»> … </font>
bunda [size] 1 dan 7 gacha bo’lishi mumkin.

Qo’shimcha teglar
<ACRONYM>Akronim(Qisqartmalar)</ACRONYM>
<cite>Tsitata.Kursiv shriftda</cite>
<code>Maxsus shrift</code>
<dfn>Maxsus shrift</dfn>
<em>Kursiv holda ajratib yozish</em>
<kbd></kbd>
<samp></samp>
<strong>Qalin shriftda yozish</strong>
<var>Kursiv holatda tasvirlash</var>

Maxsus abzatsli teglar
<address>Kursiv ko’rinishda ajratib yozish</address>
<blockquote>Chapdan joy tashlab yozish</blockquote>
<center>O’rtadan yozish</center>
<pre>Matnlar HTML da yozilgan ko’rinishda tasvirlanadi</pre>

Matnlarni ajratish
<br>Satrni bo’lish, keyingi satrdan boshlab yozish
<hr>Gorizontal chiziq
Ko’rinishi:
<hr size=”Qalinligi(butun son)” width=”kengligi” align=”left,center,right” [noshade] color=”rang”> Noshade qo’yilsa chiziq oddiy(uch o’lchamli ko’rinishda emas) tasvirlanadi.
<nobr><pre> bilan bir xil, lekin ko’p turli shriftlarni aks ettirmaydi<nobr>
HTML da simvollarni tasvirlash
Qo’shtirnoq(«) – &quot;
Ampersand(&) – &amp;
Kichik belgisi(<) – &lt;
Katta belgisi(>) – &gt;
Bo’sh joy(probel) – &nbsp;
Huquq belgisi(©) – &copy;
Savdo markasi(®) – &reg;

Ro’yxatlar
1. <ul>
yoki
<ul type=disc|circle|square >
<li>1
<li>2
</ul>
Royxatga disc yoki aylana yoki to’rtburchak  qo’yiladi.
yoki
2. <ol type=”A|a|I|i|1” start=”{nomer}”>
<li>birinchi
<li>ikkinchi
</ol>
A – lotin alfavitining bosh harflari bilan nomerlash
a – lotin alfavitining kichik harflari bilan nomerlash
I – Rim raqami bilan (katta)
i – Rim raqami bilan (kichik)
1 – Arab raqami bilan nomerlash.
3. <dl>
<dt>so’z
<dd>izoh
<dt>so’z1
<dd>izoh1

</dl>

Giperssilka
<a href=”{adres}”>nom</a>
Joriy faylning biror qismini ochish uchun yakorlardan foydalaniladi:
<a href=”#{qism}”>n – chi qism</a>

<a name=”qism”>n – chi qism</a>
Boshqa bir faylning qismini ochish uchun:
<a href=”kitob.html#n-qism”>kitob.html faylining n-qismi</a>
Internet adresini ochish:
<a href=”http://{adres}”>Sahifaga kirish</a>
Electron pochta:
<a href=”mailto:{e-mail}”>nom</a>

Grafik qo’yish
<img src=”{adres}” width=”{kengligi}” height=”{balandligi}” border=”{chegara qalinligi}” align=”left|right|top|texttop|middle|absmiddle|baseline|bottom|absbottom” vspace=”matngacha masofa(vertikal)” hspace=”matngacha masofa(gorizontal)”>

Film qo’yish
<img dynsrc=”{adress}” loop=-1|0 border=”{chegara}” alt=”so’z”>
Fonga muzika qo’yish
<bgsound src=”{adres}” balance=”{-10000 dan 10000 gacha}” loop=-1|0 {takrorlanishlar soni} volume=”{-10000 dan 0 gacha}”>

Sahifa parametrlarini sozlash
<body background=”{fon adresi}” bgcolor=”{sahifa fonining rangi}” text=”{rang}” link=”{giperssilka rangi}” vlink=”{giperssilka rangi}” alink=”{activlashgandagi rang}” bgproperties=”fixed” leftmargin=”{chap tomondan joy tashlash}” rightmargin=”…” topmargin=”…” bottommargin=”…” scroll=”yes|no”>

Framelar
<frameset rows|cols=”{frame o’lchami}” border=”{chegara qalinligi}” bordercolor=”{chiziq rangi}” frameborder=”yes|no|0”>
<frame src=”{sahifa adresi}” name=”{frame nomi}” marginwidth=”{gorizontal oraliq}” marginheight=”{vertical oraliq}” scrolling=”yes|no|0” bordercolor=”{chegara rangi}” [noresize]>
</frameset>
Misol:
<html>
<head>
<title>Frame</title>
</head>
<frameset rows=»10%,90%,*» border=»1″ frameborder=yes>
<frame src=»1.htm» name=»frm1″ marginwidth=»12″ marginheight=»12″>
<frameset cols=»20%,*»>
<frame src=»2.htm» name=»frm2″ noresize>
<frame src=»main.htm» name=»main»>
</frameset>
</frameset>
</html>

Targetlar
target=”{frame nomi}|_self | _parent | _top | _blank”
{frame nomi} – ko’rsatilgan framega ochish;
_self – framening o’ziga ochish;
_parent – joriy oynaga faqat ssilka berilgan sahifani ochish;
_top – yuqori framega ochish;
_blank – yangi oynaga ochish;

Iframe
<iframe src=”{sahifa adresi}” width=”{frame kengligi}” height=”{frame bo’yi}” align=”left | center |  right” frameborder=”yes | no | 1 | 0” scrolling=”auto | no” vspace=”{vertical mas.matngacha}” hspace=”{gorizontal mas.matngacha }” border=”{chiziq qalinligi}”>

</iframe>

admin

Share

Fikr bildirish